W firmie Młyn Ciechanowiec produkujemy szeroki asortyment m±k dla piekarni i cukierni. Naszym nadrzędnym celem jest osi±gnięcie i utrzymanie wysokiej jako¶ci wyrobów poprzez ci±gł± kontrolę każdego etapu produkcji od przyjęcia ziarna aż po sprzedaż gotowych produktów.

W chwili obecnej oferujemy następuj±ce typy piekarniczych m±k pszennych i żytnich:
- M±ka pszenna typ 500
- M±ka pszenna typ 550
- M±ka pszenna typ 650
- M±ka pszenna typ 750
- M±ka pszenna typ 1850 „Graham”
- Cięte ziarno pszenicy
- M±ka żytnia typ 720
- M±ka żytnia typ 1400 „Sitkowa”
- M±ka żytnia typ 2000 „Razowa” (standartowo drobna, granulacja może być dostosowana do potrzeb odbiorcy)
- Cięte ziarno żyta

Wszystkie rodzaje m±k pszennych i żytnich s± dostarczane w workach 50 kg lub na zamówienie w workach papierowych 25 kg. Dostarczamy także m±ki luzem samochodem specjalistycznym.

Wszelkie pytania proszę kierować do działu zbytu.
Copyright Młyn Ciechanowiec 2005